Xã hội

46% dân số tiếp cận với dịch vụ bảo hiểm y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu khẳng định sau gần 17 năm hoạt động, số người tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 5,6% dân số vào năm 1993 lên 46% dân số vào năm 2008; đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế.