Thế giới

Nam Á - Nơi nguy hiểm nhất đối với báo giới

Báo cáo của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo (CPJ) công bố ngày 18/12 cho thấy khu vực Nam Á đã trở thành nơi nguy hiểm nhất đối với báo giới trong năm 2008, với 13 trường hợp nhà báo thiệt mạng trong khi tác nghiệp.