Quỹ Tanoto trao tặng nhiều trang thiết bị bảo vệ cá nhân để đối phó với đại dịch COVID-19 Thông cáo báo chí

Quỹ Tanoto trao tặng nhiều trang thiết bị bảo vệ cá nhân để đối phó với đại dịch COVID-19

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 21 tháng 5 năm 2020 – Tanoto Foundation (Quỹ Tanoto) dưới sự bảo trợ của Tổ chức từ thiện Asia Philanthropy Circle -APC (tạm dịch Vòng tròn từ thiện châu Á), đã trao tặng lô hàng trang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) – bao gồm 20.000 mặt nạ KN95, […]