Gỡ nút giải phóng mặt bằng: Cần sự sòng phẳng Kinh tế

Gỡ nút giải phóng mặt bằng: Cần sự sòng phẳng

Việc không đảm bảo đúng cam kết về giao mặt bằng sạch khiến các địa phương thúc ép nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ cũng như không rút được giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án chậm trễ.

Theo phân tích của các chuyên gia về đầu tư thì sự sòng phẳng trong cuộc chơi giải phóng mặt bằng sẽ giải tỏa được nút thắt lớn trong quản lý dự án đầu tư hiện nay, đặc biệt là những thế khó của nhiều địa phương trong xử lý các dự án chậm triển khai, dự án “treo”.