Kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư Kinh tế

Kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là vào các dự án cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển, năng lượng, phát triển đô thị, công nghệ cao, nông nghiệp và phát triển nông thôn.