Môi trường

Bảo vệ môi trường khu công nghiệp-khu chế xuất

Các khu công nghiệp, khu chế xuất phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi đi vào hoạt động, và các chủ doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất phải có trách nhiệm đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, xây dựng hệ thống xử lý khí thải và kiến nghị đóng cửa các doanh nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải riêng.
VN là đích đến của doanh nghiệp Hàn Quốc Kinh tế

VN là đích đến của doanh nghiệp Hàn Quốc

Đại diện Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết 82,8% số doanh nghiệp được hỏi trả lời lạc quan và hài lòng đối với môi trường đầu tư Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư phát triển tại đây.
Đức hỗ trợ phát triển đô thị bền vững Xã hội

Đức hỗ trợ phát triển đô thị bền vững

Ngày 26/2, “Diễn đàn Phát triển Đô thị Bền vững” do Bộ Hợp tác và Phát triển Đức phối hợp với Bộ Xây dựng Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội, đánh dấu cho một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực nước thải và rác thải.