Giao thông

Nâng cấp luồng vào cảng tổng hợp Dung Quất

Ngày 22/7, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Lễ khởi công gói thầu số 3 thi công nạo vét luồng tàu, vũng quay và làm phao tiêu báo hiệu thuộc dự án nâng cấp luồng tàu trọng tải từ 30.000 DWT - 50.000 DWT vào cảng tổng hợp Dung Quất.