[Hình ảnh 360] Huyền ảo Nhà thờ Lớn Hà Nội Đời sống

Photo360Huyền ảo Nhà thờ Lớn Hà Nội

Nhà thờ Lớn Hà Nội là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Hà Nội. Là một nhà thờ cổ của Thủ đô, thường xuyên diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của các giáo dân thuộc tổng giáo phận Hà Nội.