TP.HCM: Chấn chỉnh hệ thống nhà thuốc bệnh viện Xã hội

TP.HCM: Chấn chỉnh hệ thống nhà thuốc bệnh viện

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số lượng nhà thuốc bệnh viện của thành phố cung ứng hơn 65 % thị phần thuốc của thành phố, do đó trước tiên phải chấn chỉnh hệ thống nhà thuốc bệnh viện theo tiêu chuẩn GPP (tiêu chuẩn thực hành thuốc tốt).