Xã hội

Yêu cầu xử lý nghiêm 8 cán bộ Học viện tài chính

Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo, Trương Đình Mậu vừa có công văn yêu cầu Học viện Tài chính báo cáo ngay vụ việc và hướng xử lý đối với 8 cán bộ bị công an bắt ngày 10/6 do đánh bạc tại Nhà xe Học viện Tài chính.