Giáo dục

Thu 1.670 cuốn sách giáo khoa chưa rõ nguồn gốc

Chi cục quản lý thị trường Nghệ An vừa kiểm tra, bắt giữ xe ôtô vận chuyển 1.670 cuốn sách bài tập toán lớp 8, tập 2, không rõ nguồn gốc và trên 3.000m vải các loại từ miền Nam ra miền Bắc để tiêu thụ.
"Loạn" giá sách giáo khoa, sách bổ trợ Xã hội

"Loạn" giá sách giáo khoa, sách bổ trợ

Nhiều đầu sách bổ trợ kiến thức của Nhà xuất bản Giáo dục cùng loại đang được bán "hai giá" trên thị trường, thậm chí giá sách mới xuất bản năm 2009 cao hơn so với giá sách năm trước trong khi giá giấy năm nay lại giảm hơn.