Với sự chấp thuận của các cổ đông, Yuexiu Transport sẽ mua lại Lanwei Expressway với giá hơn 1 tỷ nhân dân tệ Thông cáo báo chí

Với sự chấp thuận của các cổ đông, Yuexiu Transport sẽ mua lại Lanwei Expressway với giá hơn 1 tỷ nhân dân tệ

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach –  Yuexiu Transport Infrastructure Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 01052) vừa tổ chức một cuộc họp cổ đông bất thường đặc biệt để thông qua nghị quyết về việc mua lại 100% cổ phần của Lanwei Expressway (Đường […]