Xã hội

Nhân tài Đất Việt mở rộng sang khoa học tự nhiên

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Phan Hoàng Đức cho biết, giải thưởng nhân tài Đất Việt năm nay đã bước sang năm thứ 5 trên hành trình tìm kiếm và tôn vinh những nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin.