Giải thưởng thiết kế toàn cầu lớn nhất là đây: OPPO tìm kiếm Nhân tài Thiết kế đỉnh cao tiếp theo Thông cáo báo chí

Giải thưởng thiết kế toàn cầu lớn nhất là đây: OPPO tìm kiếm Nhân tài Thiết kế đỉnh cao tiếp theo

SINGAPORE - Media OutReach - Ngày 10/10/2020 - Thương hiệu điện thoại thông minh toàn cầu đang lớn mạnh chưa từng có OPPO công bố khởi động giải thưởng thiết kế toàn cầu với giải thưởng tổng thể (grand slam) trị giá 7.500 USD và giải thưởng cao nhất đơn lẻ có giá trị 4.000 USD. Giải thưởng tìm kiếm ...