Công nghệ

Ra mắt trang web giới tính dành cho nam giới

Chiều 5/12, tại Hà Nội, Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế phối hợp với Công ty Tư vấn đầu tư Y tế đã tổ chức ra mắt trang web http://nam-man.vn dành cho nam tình dục đồng giới (hay còn gọi là MSM).