Kinh tế Mỹ Latin phục hồi ấn tượng vào năm 2010 Kinh tế

Kinh tế Mỹ Latin phục hồi ấn tượng vào năm 2010

Khu vực Mỹ Latin và Caribe chia tay năm 2010 bằng sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ, với GDP bình quân tăng 6% trong cả năm 2010.

Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribe của Liên hợp quốc (ECLAC) cảnh báo điều quan trọng là khu vực này cần sẵn sàng để đương đầu với thời kỳ tăng trưởng kém lạc quan hơn trong năm 2011.