Buổi đêm hòa nhạc ‘Đài Đông đầy sao’ – sự kiện văn hóa nổi bật sẽ kéo dài từ tháng 4 đến 10 năm nay tại Đài Loan Thông cáo báo chí

Buổi đêm hòa nhạc ‘Đài Đông đầy sao’ – sự kiện văn hóa nổi bật sẽ kéo dài từ tháng 4 đến 10 năm nay tại Đài Loan

ĐÀI ĐÔNG (TAITUNG), ĐÀI LOAN – Media OutReach  Ngày 19 tháng 4 năm 2021 – Các buổi đêm hòa nhạc “Starry Taitung” (tạm dịch: Đài Đông đầy sao) đã đạt được những bước tiến lớn trong năm nay. Sự kiện này giờ đây không chỉ đơn thuần là đẹp đẽ, mà nó còn tuyệt vời về […]