Nâng tầm bao bì sản phẩm Việt Nam Kinh tế

Nâng tầm bao bì sản phẩm Việt Nam

Hội thảo "Phát triển thương hiệu quốc tế cho sản phẩm và bao bì cao cấp", diễn ra ngày 28/11, do chi hội Makerting Hà Nội tổ chức đã thu hút hàng chục doanh nghiệp vừa và nhỏ tham dự.