Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad (Malaysia) tổ chức Tuần lễ Nhận thức về gian lận lần thứ 6 Thông cáo báo chí

Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad (Malaysia) tổ chức Tuần lễ Nhận thức về gian lận lần thứ 6

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 14 tháng 11 năm 2022 – Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad (“Kenanga”) đã bắt đầu Tuần lễ Nhận thức về gian lận (Fraud Awareness Wee – FAW) lần thứ sáu hàng năm được tổ chức cùng với FAW Quốc tế của Hiệp hội Các nhà Kiểm tra gian […]