Chubb ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới “Hồi phục và Trở lại” dành cho các doanh nghiệp ở Singapore Thông cáo báo chí

Chubb ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới “Hồi phục và Trở lại” dành cho các doanh nghiệp ở Singapore

SINGAPORE – Media OutReach  – Ngày 12 tháng 8 năm 2020 – Công ty Bảo hiểm Chubb vừa chính thức ra mắt sản phẩm Recover & Return Insurance (tạm dịch Bảo hiểm Hồi phục & Trở lại) một hợp đồng bảo hiểm tập thể hàng đầu thị trường dành cho các doanh nghiệp ở Singapore. Với […]