Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản là cầu nối Chính trị

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản là cầu nối

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản là cầu nối vững chắc trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời động viên các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản không ngừng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.