Môi trường

Mỹ kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu

Người dân Mỹ cần hành động nhanh chóng để làm chậm tốc độ của tình trạng biến đổi khí hậu hoặc sẽ phải đối mặt với các thảm họa thiên nhiên tàn khốc ảnh hưởng trực tiếp tới các nguồn sống từ nước tới lương thực.