Nokia ký thỏa thuận cấp phép chéo bằng sáng chế mới với Apple, thay thế cho giấy phép sắp hết hạn Thông cáo báo chí

Nokia ký thỏa thuận cấp phép chéo bằng sáng chế mới với Apple, thay thế cho giấy phép sắp hết hạn

ESPOO, PHẦN LAN – EQS Newswire – Ngày 4 tháng 7 năm 2023 – Nokia vừa ký một thỏa thuận cấp phép chéo bằng sáng chế mới với Apple, thỏa thuận này sẽ thay thế giấy phép hiện tại sẽ hết hạn vào cuối năm 2023. Các điều khoản của thỏa thuận vẫn được giữ […]