TechInsights hợp tác với Strategy Analytics, Munro & Associates tổ chức websinar về công nghệ xe điện Thông cáo báo chí

TechInsights hợp tác với Strategy Analytics, Munro & Associates tổ chức websinar về công nghệ xe điện

OTTAWA, CANADA – News Direct – Ngày 28 tháng 5 năm 2021 – TechInsights thông báo sẽ hợp tác với Strategy Analytics và Munro & Associates để tổ chức hội thảo trên web (webinar) về công nghệ xe điện. Websinar có chủ đề  “An in-depth analysis of electric vehicle technologies, from the market to the […]