Kinh tế

Công ty dầu mỏ Venezuela liên doanh với PVEP

Tổng Công ty dầu mỏ Venezuela (CVP) đã được chính phủ nước này cho phép liên doanh với Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), để tìm kiếm và khai thác nguồn dầu khí tại Venezuela.
Thế giới

Venezuela quốc hữu hóa ngành dầu khí

Ngày 7/5, quân đội Venezuela đã nắm quyền kiểm soát 20 nhà máy và xưởng đóng tàu cùng các tài sản khác của một số công ty cung ứng dịch vụ dầu khí trong vịnh kín Maracaibo, mở đầu quá trình quốc hữu hóa các dịch vụ dầu khí then chốt ở nước này.