JY Grandmark dự định phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 152,1 triệu USD, lãi suất 7,5% đến hạn vào năm 2023 Thông cáo báo chí

JY Grandmark dự định phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 152,1 triệu USD, lãi suất 7,5% đến hạn vào năm 2023

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 21 tháng 1 năm 2022 – JY Grandmark Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã: 2231), doanh nghiệp phát triển và điều hành bất động sản và nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài sản […]