Với việc mở văn phòng mới tại Peru, Kerry Logistics Network mở rộng địa bàn hoạt động ở châu Mỹ Latinh Thông cáo báo chí

Với việc mở văn phòng mới tại Peru, Kerry Logistics Network mở rộng địa bàn hoạt động ở châu Mỹ Latinh

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 30 tháng 7 năm 2021 – Kerry Logistics Network (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là 0636) đang mở rộng địa bàn hoạt động của mình ở châu Mỹ Latinh bằng cách mở văn phòng mới tại […]