Văn hóa

Tem bưu chính chung Argentina-Việt Nam

Ngày 6/11, tại Viện bảo tàng lịch sử Sarmiento ở thủ đô Buenos Aires, Công ty bưu chính quốc gia Argentina phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia Nam Mỹ này đã tổ chức lễ phát hành chính thức bộ tem bưu chính chung.