Nền kinh tế của nước Mỹ đang thực sự hồi phục? Kinh tế

Nền kinh tế của nước Mỹ đang thực sự hồi phục?

Theo số liệu mới nhất, kinh tế Mỹ tăng trưởng 5,9% trong quý 4/2009. Nhiều người coi đó là dấu hiệu thuyết phục về sự phục hồi của kinh tế Mỹ, tuy nhiên, một số học giả lại có cái nhìn hoài nghi.

Nhà thống kê John William cho biết 69% của tỷ lệ tăng trưởng này, tức khoảng 4,1%, là kết quả của việc tích lũy hàng trong kho. Điều đó có nghĩa là chỉ còn 1,8% tăng trưởng, và con số này lại nhiều khả năng là do việc đánh giá quá thấp về lạm phát và các vấn đề khác liên quan đến thống kê.