Được hỗ trợ bởi Bybit, nền tảng Yeeha Games sẽ phát hành một số trò chơi blockchain trong 18 tháng tới Thông cáo báo chí

Được hỗ trợ bởi Bybit, nền tảng Yeeha Games sẽ phát hành một số trò chơi blockchain trong 18 tháng tới

SINGAPORE – Media OutReach – Yeeha Games, một nền tảng GameFi (Game + Finance là thuật ngữ chỉ các trò chơi được xây dựng trên blockchain kết hợp yếu tố tài chính) được tài trợ 50 triệu USD đã gia nhập thế giới trò chơi web3. Để thu hẹp khoảng cách giữa trò chơi truyền thống và GameFi, Yeeha Games […]
Dự án Musetap phát hành NFT Piano và dòng NFT theo chủ đề âm nhạc để kiếm tiền tại Hồng Kông Thông cáo báo chí

Dự án Musetap phát hành NFT Piano và dòng NFT theo chủ đề âm nhạc để kiếm tiền tại Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Dòng Non-fungible token – NFT (token hay tài sản không thể thay thế) theo chủ đề âm nhạc ở Hồng Kông, Musetap, đã hoàn thành về thiết kế và chế tác; chính thức xác nhận rằng trang web chính thức và trang đúc tiền (minting page) đã […]