Microsoft cam kết phát triển bền vững bằng việc khai trương trung tâm tuần hoàn mới tại Singapore Thông cáo báo chí

Microsoft cam kết phát triển bền vững bằng việc khai trương trung tâm tuần hoàn mới tại Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 7 tháng 9 năm 2022 – Với việc khai trương Trung tâm Circular (tạm dịch: Tuần hoàn hay Vòng tròn khép kín) mới tại Singapore, Microsoft đã tiếp tục thể hiện cam kết phát triển bền vững. Các trung tâm tuần hoàn của Microsoft sẽ cho phép khả năng tái sử dụng […]