Công ty 3DOM ký kết thỏa thuận hợp tác với G8 Subsea để phát triển kinh doanh, đầu tư và hoán đổi cổ phiếu Thông cáo báo chí

Công ty 3DOM ký kết thỏa thuận hợp tác với G8 Subsea để phát triển kinh doanh, đầu tư và hoán đổi cổ phiếu

YOKOHAMA, NHẬT BẢN và SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 6 tháng 12 năm 2021 – 3DOM Inc. và G8 Subsea Pte. Ltd (“G8”) vừa ký kết một thỏa thuận để hợp tác kinh doanh, đầu tư và hoán đổi cổ phiếu. Trong hợp tác kinh doanh, công ty con 3DOM (Singapore) Pte thuộc sở hữu hoàn […]