Chính trị

Thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Áo

Ngày 13/2, tại thủ đô Viên (Cộng hòa Áo), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã gặp gỡ, trao đổi với các nhà lãnh đạo và các tập đoàn, doanh nghiệp Áo và kết quả các cuộc gặp hứa hẹn những đột phá mới trong quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước.