Cấp cứu nhi khoa vừa thiếu vừa yếu Xã hội

Cấp cứu nhi khoa vừa thiếu vừa yếu

Phát biểu tại Hội nghị "Cấp cứu hồi sức Nhi khoa toàn quốc lần thứ nhất", tổ chức ngày 27/3, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết hiện hầu hết các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh chỉ có Khoa cấp cứu-hồi sức chung còn tại quận, huyện chưa có phòng cấp cứu nhi; phương tiện vận chuyển bệnh nhi cấp cứu vừa thiếu, vừa yếu chưa đáp ứng yêu cầu.