Thứ Bảy, Tháng Mười Một 17/11/2018

Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh