Điều tra viễn thông-nghe nhìn: Nhiều con số buồn Công nghệ

Điều tra viễn thông-nghe nhìn: Nhiều con số buồn

Ngày 11/10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Tổng kết điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet, nghe-nhìn năm 2010.

Chênh lệch về số người dùng Internet ở thành thị và nông là thách thức không nhỏ trong lộ trình đưa VN thành quốc gia mạnh về CNTT.