Tổ chức 84.000 đang nỗ lực dịch và bảo tồn các bộ kinh Phật Giáo bằng video, công nghệ số Thông cáo báo chí

Tổ chức 84.000 đang nỗ lực dịch và bảo tồn các bộ kinh Phật Giáo bằng video, công nghệ số

Thành phố New York, Mỹ – Media OutReach – Ngày 5 tháng 6 năm 2020 – 84000: Translating the Words of the Buddha (tạm dịch 84000: Dịch lời của Đức Phật), một sáng kiến ​​phi lợi nhuận toàn cầu để dịch và bảo tồn Đại Tạng Kinh Điển Phật Giáo Tây Tạng (Tibetan Buddhist Canon) […]