[Video] Người thợ rèn cuối cùng của phố cổ Hà Nội Phong cách

Người thợ rèn cuối cùng của phố cổ Hà Nội

Nhịp sống hiện đại hối hả đã làm mai một nhiều nghề truyền thống của nhiều phố cổ Hà Nội. Ở phố Lò Rèn bây giờ chỉ còn lại một bễ lò duy nhất đỏ lửa và người thợ rèn cuối cùng cần mẫn làm việc.