GeTS hợp tác với SCCCI ra mắt Chứng nhận xuất xứ điện tử dựa trên blockchain (eCOs) Thông cáo báo chí

GeTS hợp tác với SCCCI ra mắt Chứng nhận xuất xứ điện tử dựa trên blockchain (eCOs)

SINGAPORE – Media Outreach – Global eTrade Services (GeTS), công ty nền tảng thương mại toàn cầu hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc Singapore (SCCCI) để ra mắt Chứng nhận Xuất xứ điện tử dựa trên blockchain (eCOs). Dịch vụ này sẽ được cung cấp trên nền tảng Blockchain trung […]