Giá hàng hóa tăng vì tình trạng "té nước theo mưa" Thị trường

Giá hàng hóa tăng vì tình trạng "té nước theo mưa"

Mặc dù Chính phủ cũng như địa phương đang thực hiện các biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011, nhưng từ cuối tháng 10 đến nay, giá cả các mặt hàng thiết yếu vẫn tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trong khi đó, chương trình bình ổn thị trường đã được triển khai tích cực nhưng chưa thực sự rõ nét đối với đa số người tiêu dùng.