Doanh thu 6 tháng cuối năm 2018 của Transmit Entertainment tăng 211,8% so với cùng kỳ năm 2017 Thông cáo báo chí

Doanh thu 6 tháng cuối năm 2018 của Transmit Entertainment tăng 211,8% so với cùng kỳ năm 2017

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC  – Media OutReach – Transmit Entertainment Limited  vừa thông báo kết quả kinh doanh tạm thời chưa qua kiểm toán của 6 tháng cuối năm 2018 (tính đến hết ngày 31/12/2018). Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2018, doanh thu của Transmit Entertainment Limited đạt 395,3 triệu dollar Hồng Kông, tăng 211,8% so với […]