WTT đổi tên thành HKBN Enterprise Solutions HK Limited Thông cáo báo chí

WTT đổi tên thành HKBN Enterprise Solutions HK Limited

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Meadia OutReach – Ngày 2 tháng 9 năm 2019 – HKBN Ltd. (có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông là 1310) thông báo rằng, việc tích hợp các doanh nghiệp giải pháp đã được hoàn tất, sau 4 tháng kể từ khi mua […]