Tiền kỹ thuật số DEAPcoin sẽ được giao dịch trên sàn OKEx bắt đầu từ ngày 8/4/2020 Thông cáo báo chí

Tiền kỹ thuật số DEAPcoin sẽ được giao dịch trên sàn OKEx bắt đầu từ ngày 8/4/2020

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 25 tháng 3 năm 2020 – Công ty Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. (DEA), có trụ sở chính tại Singapore vừa thông báo: tiền kỹ thuật số DEP (DEAPcoin) được sử dụng trong nền tảng giải trí trực thuộc “PlayMining” sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật […]