Lập hồ sơ quản lý đường ngang an toàn đường sắt Xã hội

Lập hồ sơ quản lý đường ngang an toàn đường sắt

Để đảm bảo quản lý an toàn giao thông nơi giao cắt đường sắt và đường bộ (đường ngang) trong giai đoạn từ nay đến năm 2013, Ban quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt, Tổng công ty Đường sắt đang rà soát, thống nhất lập hồ sơ kỹ thuật từng đường ngang trên toàn tuyến, quản lý dữ liệu một cách khoa học.