Nâng cao năng lực quản lý khu di sản Huế Văn hóa

Nâng cao năng lực quản lý khu di sản Huế

Ngày 28/5, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã phối hợp với Urban Solutions (Hà Lan) tổ chức hội nghị triển khai dự án "Xây dựng lộ trình chuẩn bị kế hoạch quản lý và chương trình xây dựng năng lực cho khu di sản Huế" tại nhà hát Duyệt Thị Đường - Đại nội Huế.