Viện Các nhà quản lý xây dựng Hồng Kông và Hiệp hội Xây dựng Hồng Kông tổ chức Hội nghị chung năm 2021 Thông cáo báo chí

Viện Các nhà quản lý xây dựng Hồng Kông và Hiệp hội Xây dựng Hồng Kông tổ chức Hội nghị chung năm 2021

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Vào ngày 23 tháng 11 năm 2021, Viện Các nhà quản lý xây dựng Hồng Kông (Hong Kong Institute of Construction Managers – HKICM) và Hiệp hội Xây dựng Hồng Kông (Hong Kong Construction Association – HKCA) đã tổ chức Hội nghị chung HKICM / HKCA năm […]