CSG được vinh danh là công ty xuất sắc ở Ấn Độ trong việc đào tạo phát triển những nhà quản lý tài năng Thông cáo báo chí

CSG được vinh danh là công ty xuất sắc ở Ấn Độ trong việc đào tạo phát triển những nhà quản lý tài năng

BANGALORE, ẤN ĐỘ – News Direct – Ngày 22 tháng 12 năm 2022 – CSG® (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ, New York, Mỹ, với mã CSGS) tự hào khi trở thành một công ty đặt con người lên hàng đầu. Vào ngày 22/12, People Busines – công ty tư […]