Việt Nam cần chuẩn bị đối phó “cú sốc” từ thế giới Kinh tế

Việt Nam cần chuẩn bị đối phó “cú sốc” từ thế giới

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố, Ngân hàng thế giới (WB) dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng chậm lại, chỉ ở mức 5,2% năm 2013 và 5,5% năm 2014.

Cùng với đó, WB khuyến cáo về sự cần thiết phải xây dựng vùng đệm để đối phó với các cú sốc trong tương lai vẫn nên là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam cũng như Lào và một số quốc gia khác.