VJEPA phù hợp với lợi ích của Việt Nam-Nhật Bản Chính trị

VJEPA phù hợp với lợi ích của Việt Nam-Nhật Bản

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình nhấn mạnh Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA) được Quốc hội Nhật Bản thông qua rất đúng lúc, góp phần thực hiện các thỏa thuận giữa hai bên về mặt kinh tế với tư cách là đối tác chiến lược của nhau.