Năm 2020, lợi nhuận thuần của Q P Group đạt 129,3 triệu HKD, tăng 53,5% so với năm 2019 Thông cáo báo chí

Năm 2020, lợi nhuận thuần của Q P Group đạt 129,3 triệu HKD, tăng 53,5% so với năm 2019

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach –  Q P Group Holdings Limited (Q P Group; có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là 01412), một trong những doanh nghiệp sản xuất trò chơi trên bàn bằng giấy và thiệp chúc mừng bằng giấy hàng đầu ở Trung […]